Kviečiame į viešą paskaitą

Naujausios iniciatyvos Europos Sąjungos energetikos politikoje ir jų galima įtaka Lietuvos energetikai

Pranešėjas: akademikas prof. habil. dr. Jurgis Vilemas
Renginys vyks šių metų gruodžio 10 d. 16.20 Mykolo Romerio universitete, I-414 auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius)
Paskaita skaitoma vykdant Energetikos politikos ir vadybos magistrantūros studijų programą
Renginį organizuoja Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto
Viešojo administravimo institutas

Norinčius dalyvauti, gauti paskaitos medžiagą ar kitą susijusią su paskaita informaciją, prašytume užsiregistruoti el. paštu vai@mruni.eu, nurodant: vardą, pavardę;  darbovietę; el. pašto adresą.

Kviečiame į viešą paskaitą

Konkurencija ir energetika:

kiek realus jungtukas “IR” ?

Pranešėja: Infrastruktūrų reguliavimo ekspertė,

2010-2015 m. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė

Diana Korsakaitė

Renginys vyks šių metų gruodžio 3 d. 16.20 val.

Mykolo Romerio universitete, I-414 auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius)

Paskaita skaitoma vykdant Energetikos politikos ir vadybos magistrantūros studijų programą

Renginį organizuoja Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto

Viešojo administravimo institutas

Norinčius dalyvauti, gauti paskaitos medžiagą ar kitą susijusią su paskaita informaciją, prašytume užsiregistruoti el. paštu vai@mruni.eu, nurodant: vardą, pavardę;  darbovietę; el. pašto adresą.

 

 

Specialistams aktualiausios energetikos politikos ir vadybos sričių temos

Mieli kolegos,

Prašytume pasidalinti savo mintimis apie Jums aktualias temas energetikos politikos ir vadybos srityje ir ataskyti į 4 anketos klausimus.

Jūsų nuomonė labai svarbi, nes padės (i) sudaryti viešųjų renginių susijusių su minėta tema planus; (ii) patikslinti tinklapyje http://energetika.mruni.eu/ pateikiamų straipsnių turinį bei (iii) tobulinti „Energetikos politikos ir vadybos“ magistrantūros studijų programą, kurios įgyvendinimo metu skaitomos viešos paskaitos.

Anketą rasite šiuo adresu:

http://apklausa.lt/f/apklausa-del-viesu-paskaitu-diskusiju-energetikos-politikos-ir-vadybos-srit-dnfw76v/answers/new.fullpage

Dėkojame už Jūsų mintis ir laiką!

Pagarbiai

Magistrantūros studijų programos „Energetikos politika ir vadyba” vadovas

doc. dr. Andrius Stasiukynas

 

Vieša paskaita-diskusija: ES finansiniai paramos mechanizmai energetikai

Kviečiame į viešą paskaitą

Europos Sąjungos finansinė parama Lietuvos energetikos sektoriui

 Pranešėja: LR Energetikos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja Milda Urbonaitė

 Po paskaitos vyks diskusija, prelegentė su malonumu atsakys į Jums rūpimus klausimus. 

Renginys vyks šių metų balandžio 17 d. 18 val. Mykolo Romerio universitete, I-312 auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius). Norinčius dalyvauti ar gauti paskaitos medžiagą, ar kitą susijusią su paskaita informaciją, prašytume užsiregistruoti el.paštu vai@mruni.eu iki balandžio 16 d., nurodant: vardą, pavardę;  darbovietę; el.pašto adresą.   

Paskaita skaitoma vykdant Energetikos politikos ir vadybos magistrantūros studijų programą. Renginį organizuoja Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo institutas (VAI).

 Prašytume šia informacija pasidalinti su kolegomis ir kitais, besidominčiais energetikos aktualijomis.

Kviečiame į viešą paskaitą-diskusiją “Elektros energetikos sektoriaus veiklos reguliavimas

Pranešėja: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė

Po paskaitos vyks diskusija, prelegentė su malonumu atsakys į Jums rūpimus klausimus.

Renginys vyks šių metų gruodžio 10 d. 18.00 Mykolo Romerio universitete, I-414 auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius). Norinčius dalyvauti ar gauti paskaitos medžiagą, ar kitą susijusią su paskaita informaciją, prašytume užsiregistruoti el.paštu vai@mruni.eu iki gruodžio 9 d., nurodant: vardą, pavardę; darbovietę; el.pašto adresą.

Paskaita skaitoma vykdant Energetikos politikos ir vadybos magistrantūros studijų programą.

 

Naujausios tendencijos pasaulio energetikoje ir jų įtaka Lietuvos energetikos ateičiai

Kviečiame į viešą paskaitą Naujausios tendencijos pasaulio energetikoje ir jų įtaka Lietuvos energetikos ateičiai.

Pranešėjas: akademikas prof. habil. dr. Jurgis Vilemas

Po paskaitos vyks diskusija, prelegentas su malonumu atsakys į Jums rūpimus klausimus.

Renginys vyks šių metų lapkričio 7 d. 18.00 Mykolo Romerio universitete, I-201 auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius). Norinčius dalyvauti ar gauti paskaitos medžiagą, ar kitą susijusią su paskaita informaciją, prašytume užsiregistruoti el.paštu vai@mruni.eu iki lapkričio 6 d., nurodant: vardą, pavardę; darbovietę; el.pašto adresą.

Paskaita skaitoma vykdant Energetikos politikos ir vadybos magistrantūros studijų programą. Renginį organizuoja Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo institutas (VAI).

 

Kviečiame į viešą paskaitą “Lietuvos energetikos politikos strateginės kryptys”

Vieša paskaita-diskusija “Lietuvos energetikos politikos strateginės kryptys

Pranešėjas: LR Energetikos ministro patarėjas Žygimantas Vaičiūnas

Renginys vyks šių metų spalio 29 d. 18.00 Mykolo Romerio universitete, I-414 auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius). Norinčius dalyvauti ar gauti paskaitos medžiagą, ar kitą susijusią su paskaita informaciją, prašytume užsiregistruoti el.paštu vai@mruni.eu iki spalio 28 d., nurodant: vardą, pavardę; darbovietę; el.pašto adresą.

 

Pasirašyta nauja sutartis

Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (VEI) viršininkas Rimgaudas Špokas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutartimi šalys patvirtina pasiryžimą bendradarbiauti organizuojant ir įgyvendinant universitetines, neuniversitetines ir tęstines studijas, organizuojant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, rengiant ir įgyvendinant energetikos viešojo valdymo sistemos plėtros bei kitus veiklos projektus, kuriems svarbi mokslinė kompetencija.

Sutartis pasirašyta siekiant kokybiškai įgyvendinti „Energetikos politikos ir vadybos“ magistrantūros studijas. Pasak šios programos vadovo Viešojo administravimo instituto docento dr. Andriaus Stasiukyno, ši sutartis sudaro sąlygas glaudesniam Fakulteto ir VEI bendradarbiavimui, mokslo ir praktikos sintezei, kuri prisidės prie kokybiškesnių magistrantūros studijų. Socialinių partnerių atstovų – praktikų, energetikos specialistų įtraukimas į dėstymo procesą praturtins universitetines studijas gerosios praktikos pavyzdžiais bei ypatumais.

2012 – 2013 metais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su LR Energetikos ministerija, Valstybine kainų ir energetikos komisija, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetu ir kt.

Tikimasi, kad šios studijos suteiks kompetencijas, reikalingas dirbant su energetikos sektoriaus politika ir vadyba susijusiose srityse – Europos ir Lietuvos viešojo valdymo institucijose bei valstybės ar savivaldybių ir privataus sektoriaus valdomose energetikos įmonėse.